Aktuality

1 Leden 2007

Vývoj aktivit společnosti v roce 2006

  1. Projekt na výrobu Titanové běloby ve Vietnamské Socialistické republice. Vypracováno Feasibility Study. Schvalovací proces dokončen. Dokončení Investičního záměru na realizaci projektu ve Vietnamu ve spolupráci s Institutem pro těžbu a zpracování surovin Ministerstva Průmyslu Vietnamu. Dokončení procesu modelu financování vedeného Českou Exportní Bankou,a.s.. Zajištění fixace potřebného rámce pro financování. Projekt pokračuje do dalšího stupně schvalování-Vláda Vietnamské Socialistické Republiky.
  2. UREA 46, projekt dodávky chemických hnojiv. Dojednána dohoda o vyčlenění objemu ve výrobním závodě. Probíhá procedura bankovního schvalování transakce. Otevřeno plnění kontraktu dodávky pro Vietnam S.R. v objemu 175.000 tun.
  3. Výroba Bioetanolu v Ruské federaci. Vybrána lokalita pro výrobní závod-Azovský přístav, jižní Federální okruh. Výrobní kapacita 200.000 m³ Bioetanolu ročně. Vstupné materiál-pšenice. Ve fázi zpracování je model financování projektu. Probíhají práce na podkladových materiálech pro formování smluvních vztahů mezi zainteresovanými stranami.
  4. Otevřen nový program: Termická likvidace nebezpečného odpadu. Společnost Granex spol. s r.o. otevřela přímé aktivity v Srbské Republice a Španělsku. Zástupce společnosti pověřen tímto teritoriem presentuje moderní a efektivní systém spalování nebezpečných odpadů za vysoké teploty. Principiálně presentujeme systém pro potenciální klienty kteří chtějí podporovat kvalitu životního prostředí pod heslem: Udržuj svoji zemi čistou. Granex spol. s r.o. je schopen pomoci řešit financování těchto projektů.
  5. Projekt výroby Bioetanolu ve Vietnamské S.R. Jsou analyzovány vstupní suroviny, objemy budoucí produkce a kvalitativní parametry. V tomto procesu není ještě schváleno vstupní memorandum.
  6. Utilizace a likvidace komunálních odpadů na Ukrajině. Práce na projektu pro region Lvov. Pilotní projekt pro Ukrajinu ve fázi úplné a ekologicky čisté likvidace komunálních odpadů. Investice v řádu 98,9 mil. € v základních dodávkách. Program je vedením regionu schválen. Probíhají základní analýzy pro schválení financování projektu. Řešení technických detailů projektu. Projekt má vzestupnou tendenci. Projekt pro město Lugaňsk. Investice 70 mil €. Technické a cenové dohody uzavřeny. Probíhá fáze schvalovacího procesu pro financování projektu.